Ohjelmisto

Sähköinen kirjanpito

Myynti- ja ostolaskujen automaattinen tiliöinti 

Kun myyntilasku tehdään Fennoan ohjelmistossa, summat päivittyvät reaaliaikaisesti kirjanpitoon ja kassavirtaennusteeseen.

Lue lisää »
Myynti- ja ostolaskujen automaattinen tiliöinti 

Myyntilaskut voidaan Fennoassa tiliöidä automaattisesti. Kun myyntilasku tehdään Fennoan ohjelmistossa, summat päivittyvät reaaliaikaisesti kirjanpitoon ja kassavirtaennusteeseen.   

Fennoa ilmoittaa kirjanpitäjälle asiakkaan hyväksymistä, tiliöimättömistä ostolaskuista. Ostolaskujen tiliöinnit on myös mahdollista automatisoida siten, että kirjanpitäjän ei tarvitse tarkastaa tiliöintejä. Silloin laskun hyväksyminen muodostaa suoraan tiliöinnin kirjanpitoon tiliöintiehdotusten mukaisesti.   

Fennoa Robotti kerää ostolaskuissa puolestasi tiliöintiehdotukset verkkolaskusanomista. Käytössä on myös toimittajakohtainen oletustiliöinti sekä toimittajakohtaisesti oppiva tiliöintiehdotus. Asiakas voi halutessasi tehdä myös tiliöintiehdotuksia ennen hyväksyntää. Hyväksytty ja tiliöity ostolasku näkyy tuloslaskelmassa verottomana summana kuluna. Summasta pääsee porautumaan suoraan laskun kuvalle sekä laskun hyväksyntä- ja logitietoihin saakka. 

Lisää tehokkuutta kirjanpitoon 

Fennoan sähköisen kirjanpidon työkaluihin kuuluvat muun muassa käyttöomaisuuskirjanpito, vyörytystoiminto ja budjetointi, joiden avulla helpotat kuukausittaisen kirjanpidon tekemistä ja säästät aikaa. 

Lue lisää »
Lisää tehokkuutta kirjanpitoon 

Fennoan sähköisen kirjanpidon työkaluihin kuuluvat muun muassa käyttöomaisuuskirjanpito, vyörytystoiminto ja budjetointi, joiden avulla helpotat kuukausittaisen kirjanpidon tekemistä ja säästät aikaa.  

Kirjanpidon tapahtumia voidaan jaksottaa helposti suoraan osto- ja myyntilaskun tiliöintinäkymissä sekä muistiotositteella. Tase-erien avulla pidät tase-erittelyt välitilinpäätöstasoisena läpi tilikauden. Tase-erien luonti ja suorituksen kohdistaminen onnistuvat helposti kaikkien toimintojen tiliöintinäkymästä.   

Fennoassa laskettujen palkkojen kirjanpidon tositteet muodostuvat automaattisesti kirjanpitoon ilman erillistä siirtoa. Tositteiden kuvat voidaan liittää helposti tiliotteille ja kirjanpidon tapahtumille asiakkaan tai kirjanpitäjän toimesta – myös mobiilia hyödyntämällä.  

Veroilmoituksien lähetys kootusti

Lähetä kaikkien asiakkaidesi tuloveroilmoitukset ja oma-aloitteisten verojen ilmoitukset yhdellä, kerran syötettävällä varmenteella. 

Lue lisää »
Veroilmoituksien lähetys kootusti

Fennoa hyödyntää Verohallinnon APITAMO-rajapintaa, jolla lähetät kaikkien asiakkaidesi tuloveroilmoitukset ja oma-aloitteisten verojen ilmoitukset yhdellä, kerran syötettävällä varmenteella.   

Tuloveroilmoitukset, oma-aloitteisten verojen ilmoitukset sekä EU-yhteenvetoilmoitukset voit lähettää Verohallintoon Fennoan muistuttamina muutamalla napin painalluksella sekä valmiita lomakkeita hyödyntäen. Fennoa Robotti hakee tiedot lomakkeille suoraan kirjanpidosta. Palkkojen erillisilmoitukset lähtevät halutessasi automaattisesti. Tulorekisteri-ilmoitukset palkoista sekä matka- ja kululaskuista lähtevät Verohallintoon aina täysin automaattisesti.  

Huoleton ja tarkka tilinpäätös 

Fennoan ratkaisun avulla voit koostaa, allekirjoittaa ja lähettää täysin sähköisen iXBRL-tilinpäätöksen helposti ja suoraviivaisesti.  

Lue lisää »
Huoleton ja tarkka tilinpäätös 

Fennoalla voit koostaa, allekirjoittaa ja lähettää täysin sähköisen iXBRL-tilinpäätöksen helposti ja suoraviivaisesti.   

Fennoan tilinpäätöstyökalulla koostat asiakkaan tilinpäätöksen asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Kopiointitoiminnolla voit hyödyntää edellisen vuoden tilinpäätösrunkoa. Sähköiset allekirjoitukset voit lähettää porrastetusti asiakkaan hallitukselle ja tilintarkastajalle.    

Verohallinnon kaipaamat tiedot tilinpäätöksestä, tilintarkastuksesta ja yhtiökokouksen päätöksestä saat PRH:lle lähtevään aineistoon, jolloin niitä ei enää erikseen tarvitse lähettää kahdelle viranomaistaholle.  

Kirjanpitoaineiston tuonti ja vienti  

Fennoassa on sisäänrakennettu Aineiston tuonti -toiminto kirjanpitoaineiston tuontiin sekä Aineiston vienti -toiminto aineiston talteenottoa varten. 

Lue lisää »
Kirjanpitoaineiston tuonti ja vienti  

Fennoassa on sisäänrakennettu Aineiston tuonti -toiminto kirjanpitoaineiston tuontiin sekä Aineiston vienti -toiminto aineiston talteenottoa varten.

Tuonti-toiminnolla tuot kätevästi kirjanpitoaineistoa yleisimmistä taloushallinnon järjestelmistä – vaikka useammaltakin tilikaudelta. Mikäli kirjanpitoaineistoa tuodaan toisesta järjestelmästä, perustaa Fennoa automaattisesti perustilikartasta puuttuvat tilit ja laskentakohteet.

Voit tuoda myös muissa järjestelmissä laskettujen palkkojen ja ulkopuolisten reskontrien kirjanpitoviennit kirjanpitoon.

Tilitoimistot voivat ajaa Tietojen vienti -toiminnolla koska tahansa asiakkaan kaikki aineistot talteen tilikausittain. Lopputuloksena saat ladattua zip-paketin, jossa on yrityksen koko Fennoa-historia.

Joustava ja muokattava tiliotetiliöinti

Fennoa Robotti hyödyntää pankeista automaattisesti haettavat SEPA-tiliotteet ja tiliöi ne kirjanpitoon.

Lue lisää »
Joustava ja muokattava tiliotetiliöinti

Yrityksen kirjanpidossa pankkitiliotteiden on oltava sentilleen oikein kirjattuina. Fennoa Robotti hyödyntää pankeista automaattisesti haettavat SEPA-tiliotteet ja tiliöi ne kirjanpitoon.

Fennoa Robottia voi opettaa tarpeittesi mukaan. Saat luotua suoraan tiliotteilta sääntöjä, joilla kerrot, miten toistuvat tapahtumat kuuluu kirjata kirjanpidon tileille.

Kaikki asetetut tiliöintisäännöt löytyvät kootusti yhdestä paikasta, josta niitä on tarvittaessa helppo tarkistaa, muokata tai poistaa.

Asiakkaidemme kanssa kehitetty kirjanpito-ohjelma  

Fennoalla hoidat niin yrityksen, yhdistyksen, asunto- ja kiinteistöyhtiön kuin konkurssipesänkin kirjanpidon.

Lue lisää »
Asiakkaidemme kanssa kehitetty kirjanpito-ohjelma  

Käytössäsi ovat Liikekirjurin, Yhdistyskirjurin, Kiinteistökirjurin ja konkurssipesän tilikartat, jotka ovat vapaasti muokattavissa ja kopioitavissa uudelle asiakkaalle perustamisvaiheessa.

Muistiotositteiden syöttö on hiottu suoraviivaiseksi. Käytössäsi ovat valmiit tositelajit, tilikohtaiset oletusasetukset ja mahdollisuus erilaisten laskentakohdetasojen käytölle.

Pitkälle automatisoitu tiliöinti ja tiliöintiehdotukset sekä loppuun asti hiottu tositteiden syöttöprosessi tekevät kirjanpidosta nopeaa ja joustavaa.

Tietojen syöttö Fennoan ohjelmistossa onnistuu myös pelkkää numeronäppäimistöä käyttäen.

Fennoan kaikki eri toiminnot toimivat reaaliaikaisesti ja saumattomasti yhdessä. Fennoassa voit porautua syvälle erilaisiin tietoihin aina kirjanpidon tapahtumista laskujen kuviin asti.

Raportointi

Reaaliaikaiset raportit  

Näet Fennoan monipuoliset ja reaaliajassa päivittyvät raportit graafisessa muodossa heti etusivulta, jonka näkymän tilitoimisto voi muokata eri tarkoituksiin sopivaksi.

Lue lisää »
Reaaliaikaiset raportit  

Fennoaa käyttävän tilitoimiston asiakas hyötyy kirjanpidon reaaliaikaisuudesta monin tavoin.

Näet Fennoan monipuoliset ja reaaliajassa päivittyvät raportit graafisessa muodossa heti etusivulta, jonka näkymän tilitoimisto voi muokata eri tarkoituksiin sopivaksi. Etusivulla voivat näkyä esimerkiksi myynti ja myynnin kehitys, menot ja niiden kehitys, yrityksesi kassatilanne tai kassavirtaennuste. Tarvittaessa raportit saa myös tallennettua eri tiedostomuotoihin.

Monipuolinen Johdon raportit -toiminto tarjoaa valmiita, vapaasti muokattavia raporttirunkoja. Tilitoimisto voi halutessaan kopioida räätälöityjä raportteja myös muille asiakkailleen Fennoa Ohjaamosta käsin.

Porautuvuus lisää ymmärrettävyyttä  

Pääset kaikilta raporteilta suoraan tositteelle tai tapahtumaan.

Lue lisää »
Porautuvuus lisää ymmärrettävyyttä  

Fennoan porautuvuus tekee ohjelmiston käyttämisestä selkeää. Pääset kaikilta raporteilta suoraan tositteelle tai tapahtumaan. Näin tarkemmat tiedot ovat haluttaessa nopeasti löydettävissä. Samalla sinun on helpompi hahmottaa, mistä mikäkin luku muodostuu.