Tuotekehitys Tiivistä yhteistyötä tilitoimistojen ja viranomaisten kanssa

Meillä seurataan tarkasti alan kehitystä ja eri tahojen muuttuvia odotuksia taloushallinnon työkaluille. Teemme tiiviisti yhteistyötä niin viranomaisten kuin tilitoimistojenkin kanssa ja kuuntelemme asiakkaitamme tarkasti.

Yhdessä tilitoimistoasiakkaidemme kanssa luomme vuosittain roadmapin eli tiekartan, jonka avulla pyrimme saavuttamaan niin pieniä kuin pitkänkin tähtäimen tavoitteita. Asiakkaamme voivat antaa palautetta Fennoasta läpi vuoden ja lisäksi kootusti kerran vuodessa järjestettävässä Asiakastyytyväisyystutkimuksessamme.

”Fennoasta huomaa, että se on suunniteltu taloushallinnon ammattilaisten kanssa”

Kokemuksia Fennoasta