Tilinpäätöksen koostaminen

Tilinpäätöksen tekeminen on Fennossa hyvin yksinkertaista. Jo täysin muokkaamaton tilinpäätös sisältää yleisimmät liitetiedot sekä mm. tuloslaskelman ja taseen. Tämän jälkeen tilitoimisto tarkastaa ja täydentää tiedot ja varmistaa, että mukana ovat kaikki tarvittavat liitetietojen kohdat esimerkiksi lainoihin liittyen.

Seuraavana vuonna voi kopioida edellisvuoden tilinpäätöksen pohjaksi, jolloin liitetietojen kohtia ei joka kerta tarvitse lisätä erikseen. Työvaiheet vähenevät ja virheiden riski pienenee. Jos käytössäsi on myös Fennoan palkanlaskenta, muodostuu liitetieto henkilöstön lukumäärästä automaattisesti.

Myös tilinpäätöksen tase-erittely sisäiseen käyttöön muodostuu helposti ja se sisältää oletuksena mm.  avoimien laskujen listauksen Fennoassa tehdyistä myyntilaskuista ja Fennoaan saapuneista ostolaskuista.

Allekirjoitusten kerääminen

Seuraavaksi tilinpäätös lähetetään allekirjoituskierrokselle. Sinun ei tarvitse käyttää erillistä sähköisten allekirjoitusten ohjelmaa tai metsästää allekirjoituksia ympäriinsä. Kaikki hoituu Fennoassa.

Allekirjoitusten lähetyksessä kirjanpitäjä voi määritellä järjestyksen sille, ketkä allekirjoittavat dokumentin ensin ja kuka näiden ensin määriteltyjen jälkeen. Esimerkiksi ensimmäiseen vaiheeseen määritellään hallituksen jäsenien allekirjoituspyynnöt ja toiseen tilintarkastajan. Kun hallituksen jäsenten allekirjoitukset on tehty, ohjelma lähettää allekirjoituspyynnön tilintarkastajalle.

Digitaalinen allekirjoitus on turvallinen, sillä voit pyytää allekirjoittajalta vahvaa tunnistautumista pankkitunnuksilla. Turvallisuutta lisää myös se, että tilinpäätös liikkuu järjestelmässä yhtenä kokonaisuutena, eikä muutoksia voi allekirjoitusten jälkeen tehdä.

Tilintarkastus

Jos yrityksen kirjanpito ja tilinpäätös on tehty Fennoassa, tilintarkastaja pystyy tekemään tilintarkastuksen suoraan Fennoassa ja ottamaan sieltä myös tositeaineistoa.

Tilintarkastaja voi porautua lukuihin tositetasolla aina sen kuvaan, kuten ostolaskuun saakka. Näin säästytään mappien ja muun materiaalin toimittamiselta.

Tilinpäätöksen lähetys PRH:lle

Fennoassa on suora yhteys PRH:lle. Tämä tarkoittaa sitä, että tilinpäätöksen voi lähettää heille suoraan “nappia painamalla”. Mikäli tilinpäätös on toimitettu PRH:lle ajoissa, verohallinto saa tilinpäätöstiedot PRH:lta. Näin viranomaisille raportointi hoituu näppärästi.

Digitaalinen tilinpäätös Fennoassa

Haluaisitko sinäkin päästä helpommalla tilinpäätösten aikaan?