Innox Toiminnanohjaus

Yhteystiedot

arto.kosonen@innox.fi
040 844 7854

Kuvaus

Innox noutaa Fennoan laskun mukaiset tapahtumat eli laskuaineiston API-rajapinnan kautta ja muodostaa tapahtumista laskutettavat rivit, jotka yhdistyvät muuhun Innoxin laskutusaineistoon (tehtävät, palvelupaketit, lisenssimaksut yms.), jolloin saadaan kattava asiakaskohtainen kannattavuusseuranta.
Fennoan aineisto voidaan noutaa myös vain kustannus- eli kannattavuusseurantaa varten, jolloin rivit muodostetaan siten, etteivät ne nouse Innoxissa laskutukseen, mutta kohdistuvat asiakkaisiin (asiakaskohtaisiin kuluihin).

Tapahtumat haetaan valitsemalla ’Nouda aineisto’, jonka jälkeen Innox noutaa aineiston ja luo aineiston mukaiset rivit laskutusta ja kannattavuusseurantaa varten, tai pelkästään kannattavuusseurantaa varten.liin kuukausimaksuun.