Planier

Yhteystiedot

Planier Oy
Puhelin (vaihde): 0201 101 200

Kuvaus

Palkka-aineisto

Planieriin kirjataan toteutuneet työvuorot, joista muodostetaan työehtosopimuksen mukaiset lisät ja ylityökorvaukset automaattisesti. TES-tulkittu palkka-aineisto ladataan Planierista CSV-tiedostona, joka luetaan sisään Fennoaan.

Laskutusaineisto

Planierissa palkkalajeille voidaan määritellä myös laskutushinnat, joiden perusteella laskutusaineisto muodostetaan toteutuneista tunneista. Hinnoittelu voi olla tuntihintaista tai kerroinpohjaista. Palkkalajeille voi määritellä mm. TES-, ammattinimike-, asiakas- tai työntekijäkohtaisia laskutushintoja. Muodostettu laskutusaineisto voidaan siirtää integraatiolla suoraan Planierista Fennoaan.

Planier | Integraatiot | Fennoa

Työvuorosuunnittelu, keikkatyön hallinta, työajanseuranta ja TES-tulkittu palkka-aineisto yhdessä helppokäyttöisessä paketissa.