Mitä kirjanpidon toiminnallisuuksiin kuuluu?

Fennoan kaikki eri toiminnot toimivat reaaliaikaisesti ja saumattomasti yhdessä. Kirjanpidon toiminnallisuuksista saatkin parhaimman hyödyn irti, kun kirjanpito hoidetaan sähköisesti ja asiakkaan kanssa yhteiskäyttöisesti Fennoassa automatiikkaa hyödyntäen.

Fennoassa voit porautua kirjanpitäjänä, asiakkaana sekä tilintarkastajana syvälle erilaisiin tietoihin aina kirjanpidon tapahtumista laskujen kuviin asti. Tositteiden kuvat voidaan liittää helposti tiliotteille ja kirjanpidon tapahtumille asiakkaan tai kirjanpitäjän toimesta – myös mobiilia hyödyntämällä.

Kirjanpitäjä ja asiakas voivat käydä kirjeenvaihdon suoraan sillä tapahtumalla, jota viestintätarve koskee ja tieto jää myös myöhemmin esimerkiksi tilintarkastajan nähtäväksi.

Sähköinen tiliote mahdollistaa automaattisten kohdistusten ja tiliöintisääntöjen jälkeen vain poikkeuksellisten tapahtumien kirjaamisen, ja tiliote täsmää kirjanpidon pankkitiliin jatkuvasti.

Osto- ja myyntilaskujen tiliöintejä on mahdollista ohjata esimerkiksi tuotteiden ja oletustilien avulla. Voit myös jaksottaa kirjanpidon tapahtumia helposti suoraan osto- ja myyntilaskun tiliöintinäkymissä sekä muistiotositteella.

Fennoassa laskettujen palkkojen kirjanpidon tositteet sivukulujaksotuksineen muodostuvat automaattisesti kirjanpitoon ilman erillistä siirtoa. Kun sekä palkat että kirjanpito hoidetaan Fennoassa, muodostuu tilinpäätökseen myös henkilöstön keskimääräinen lukumäärä automaattisesti.

Tase-erien avulla pidät tase-erittelyt välitilinpäätöstasoisena läpi tilikauden. Tase-erien luonti ja suorituksen kohdistaminen onnistuvat helposti kaikkien toimintojen tiliöintinäkymästä.

Fennoan kirjanpidon toiminnallisuuksiin kuuluvat lisäksi laskentakohdetuki, jonka rinnalla voidaan hyödyntää vyörytystoimintoa sekä käyttöomaisuuskirjanpito. Käyttöomaisuuskirjanpidon avulla voit pitää yllä mistä yrityksen kuluva käyttöomaisuus koostuu ja voit muodostaa poistoajot sekä hyödykeluettelon.

Sähköinen kirjanpito – ominaisuuksia

Myyntilaskut kirjautuvat automaattisesti kirjanpitoon niiden hyväksynnän yhteydessä ja samalla tieto päivittyy myös kassavirtaennusteeseen. Myyntilaskujen tiliöintejä voidaan ohjata mm.  alv-käsittelyn ja laskutustuotteiden avulla. Lisää myyntilaskuista ja myynnin työkaluista.

Fennoa ilmoittaa kirjanpitäjälle asiakkaan hyväksymistä, tiliöimättömistä ostolaskuista. Ostolaskujen tiliöinnit on myös mahdollista automatisoida siten, että kirjanpitäjän ei tarvitse tarkastaa tiliöintejä. Silloin laskun hyväksyminen muodostaa suoraan tiliöinnin kirjanpitoon tiliöintiehdotusten mukaisesti.

Fennoa Robotti erottelee ostolaskujen verkkolaskusanoman perusteella tiliöintiehdotuksen alv-kannoittain. Voit määritellä tiliöintiehdotuksen esim. toimittajakohtaisesti tai toimittajan laskuttamien tuotteiden mukaisesti. Asiakas voi halutessasi tehdä myös tiliöintiehdotuksia ennen hyväksyntää. Hyväksytty ja tiliöity ostolasku näkyy kirjanpidossa verottomana summana. Kirjanpidon raporteilta pääsee porautumaan suoraan laskun kuvalle sekä laskun hyväksyntä- ja logitietoihin saakka.

Fennoa hyödyntää Verohallinnon koneellista rajapintaa, jolla lähetät kaikkien asiakkaidesi tuloveroilmoitukset ja oma-aloitteisten verojen ilmoitukset yhdellä, kerran syötettävällä varmenteella.

Tuloveroilmoitukset, oma-aloitteisten verojen ilmoitukset sekä EU-yhteenvetoilmoitukset voit lähettää Verohallintoon muutamalla napin painalluksella sekä valmiita lomakkeita hyödyntäen.

Palkkojen erillisilmoitukset lähtevät halutessasi automaattisesti.

Fennoa oli ensimmäinen ohjelmisto, jonka kautta osakeyhtiön tilinpäätöksen koostaminen, allekirjoittaminen ja lähettäminen Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH)  on ollut mahdollista täysin sähköisessä muodossa (iXBRL). Lisätietoja digitaalisista tilinpäätöksistä.

Tilinpäätösten tekeminen on helppoa ja valittavissa on useita valmiita liitetietopohjia. Tulevina vuosina voit kopioida aiemmin tehdyn tilinpäätöksen pohjaksi, jolloin tilinpäätöksen tekeminen nopeutuu entuudestaan. Jos käytössäsi on myös Fennoan palkanlaskenta, muodostuu liitetieto henkilöstön lukumäärästä automaattisesti.

Fennoassa on sisäänrakennettu Tietojen tuonti -toiminto kirjanpitoaineiston tuontiin sekä Tietojen vienti -toiminto aineiston talteenottoa varten.

Tuonti-toiminnolla tuot kätevästi kirjanpitoaineistoa yleisimmistä taloushallinnon järjestelmistä – vaikka useammaltakin tilikaudelta. Mikäli kirjanpitoaineistoa tuodaan toisesta järjestelmästä, perustaa Fennoa automaattisesti perustilikartasta puuttuvat tilit sekä useimmista järjestelmistä myös laskentakohteet.

Tilitoimistot voivat ajaa Tietojen vienti -toiminnolla koska tahansa asiakkaan kaikki aineistot talteen tilikausittain. Lopputuloksena saat ladattua zip-paketin, jossa on yrityksen koko Fennoa-historia.

Kaikki pankkitilien tapahtumat kirjautuvat kirjanpitoon tiliotteen saapuessa Fennoaan, joten kirjanpidon pankkitili täsmää tiliotteeseen.

Saat luotua suoraan tiliotteilta erilaisia tiliöintisääntöjä, joilla kerrot, miten toistuvat tapahtumat kuuluu kirjata kirjanpitoon. Tiliöintisääntöjen luominen onnistuu helposti Fennoan ohjaamana.

Kaikki asetetut tiliöintisäännöt löytyvät kootusti yhdestä paikasta, josta niitä on tarvittaessa helppo tarkistaa, muokata tai poistaa.

Käyttöomaisuuskirjanpidon avulla pysyt ajantasalla mistä yrityksen kuluva käyttöomaisuus koostuu, koska hyödykkeet on hankittu ja paljonko hyödykkeistä on vielä poistamatta.

Toiminto on helppokäyttöinen eli sinun tarvitsee vain luoda poistosuunnitelmat, määritellä mitkä tilit ovat käyttöomaisuustilejä sekä luoda hyödykkeet. Tämän jälkeen pääset tekemään poistoajot kuukausittain tai kerran tilikaudessa. Käyttöomaisuustilien osalta tase-erittelyissä erotellaan lisäykset, vähennykset ja poistot.

Haluatko sinäkin heittää harteiltasi manuaalisia työvaiheita? Kurkataan yhdessä miten Fennoa auttaisi!

Fennoan käyttöönotto on tarkoittanut Profitakselle huomattavaa toimintatavan muutosta, ajansäästöä rutiineissa ja kirjanpidosta on tullut hauskempaa!