Palkanlaskentaohjelman ominaisuuksia

Työsopimukset voi allekirjoittaa Fennoassa sähköisesti. Lue lisää sähköisistä allekirjoituksista Fennoassa!

Fennoassa työntekijän tiedot ja työsuhteeseen liittyvät asiakirjat historiatietoineen pysyvät hyvässä tallessa yhdessä paikassa. Käyttöoikeuksilla voit hallinnoida ketkä voivat käsitellä niitä.

Työsopimuksen voi allekirjoittaa sähköisesti ja tallentaa suoraan työntekijän tietoihin. Sinne tallentuvat myös palkkatiedot ja luontoisedut sekä, mikäli niin halutaan, muistiinpanot kehityskeskusteluista. Muutokset, kuten palkankorotuksen, voi ajastaa etukäteen.

Verokortit on mahdollista hakea suorasiirtona Verohallinnolta vuodenvaihteessa ja palkansaaja voi syöttää muutosverokorttinsa suoraan järjestelmään myös itse. Työntekijän tietoihin jää historia käytetyistä verokorteista ja muista työsuhdehistoriaan liittyvistä asioista.

Palkkatapahtumat, esimerkiksi tehdyt työtunnit, ja poissaolot voi joko syöttää käsin ohjelmaan tai tuoda tiedostona → ei enää post-it -lappuja eikä sähköpostin lähettämistä palkanlaskijalle. Toimenpiteet voi tehdä käyttöoikeuksista riippuen jopa työntekijä.

Taloushallinto on yhteistyötä myös palkkojen osalta. Palkanlaskijan ja yrityksen yhteispeli onkin hyvä hioa kuntoon. Yhteiseen käyttöön suunniteltu Fennoan palkanlaskentaohjelma helpottaakin palkkatietojen välitystä ja viestintää eri osapuolten välillä.

Kun roolijako palkkaperusteiden ja -tapahtumien syöttämiseen liittyen on sovittu yrityksen ja palkanlaskijan kesken, tehtävät soljuvat saumattomasti osapuolten välillä.

Työntekijä tai tiiminvetäjä voi syöttää tunnit suoraan Fennoaan tai tuoda ne sinne työajanseurantaohjelmasta tiedostona. Tiedot menevät palkka-ajolle palkanlaskijan tarkistettavaksi.

Fennoan palkanlaskenta poimii palkanlaskentaan tarvittavat tiedot sekä palkkajaksolle syötetyt palkkatapahtumat, kuten lomat, ylityöt ja tuntityöntekijän tunnit. Palkanlaskija tarkistaa palkka-ajon ja lähettää sen yritykselle hyväksyttäväksi.

Hyväksynnän jälkeen maksut, kirjanpidon viennit, palkkalaskelmat ja palkkatietoilmoitukset muodostuvat automaattisesti. Samalla palkkalaskelmat lähtevät työntekijöille ja palkkatietoilmoitukset Tulorekisteriin.

Fennoan palkanlaskentaohjelmassa on valmiina monia erilaisia palkkalajeja ja palkanlaskija voi tehdä tarvittaessa myös uusia. Palkkalajit kytkeytyvät suoraan Tulorekisterin tulolajikoodistoon, mikä varmistaa sen, että kirjanpito, palkanlaskenta ja Tulorekisterin tiedot täsmäävät keskenään.

Palkkalaskelmat voi lähettää työntekijöille verkkopalkkana tai sähköpostilla salattuna tiedostona. Heille on mahdollista myösantaa käyttöoikeudet, joilla he voivat katsoa palkkalaskelmansa ja tietonsa suoraan Fennoasta.

Näet ajantasaisen tilanteen työntekijöiden käytettävissä olevista lomapäivistä Fennoasta.

Haluatko ottaa palkat haltuun Fennoan avulla?

Kysy Fennoaa asiantuntevista tilitoimistoista!