Tuntinetti

Yhteystiedot

Asiakas voi olla yhteydessä asiakaspalveluumme, sähköpostilla asiakaspalvelu@tuntinetti.fi tai puhelimitse +358-(0)9-6898 8222.

www.tuntinetti.fi

Kuvaus

Palkanmaksuun tarvittavista TES-tulkituista työaikatiedoista muodostetaan CSV-tiedosto. Laskutusaineisto siirretään Fennoaan API-rajapinnan kautta. Käyttäjä aktivoi tiedonsiirron itse haluamanaan ajankohtana, palkanmaksun ja laskutuksen yhteydessä.

Tuntinetti – Työn suunnittelun ja hallinnan kokonaisratkaisu

Tuntinetin ytimenä ovat tehtyjen työtuntien, kuten myös lomien, vapaiden, ja muiden palkallisten ja palkattomien poissaolojen hallinta. Tuntinetti pitää huolta myös liukumista ja ylityösaldoista, sekä pekkaspäivistä. Fennoan käyttäjät saavat tuotua valmiiksi TES-tulkitut työtunnit täsmällisesti palkanlaskentaan.

Tuntinetissä:

– Ei huolia TES-tulkinnasta. Kaikki yleissitovat TES:t löytyvät Tuntinetistä (n. 300) ja tarvittaessa asiakas voi tehdä paikallisia variaatioita. Iltalisät, yölisät, ylityöt, hälytysrahat, päivystyskorvaukset, sairaslomien palkallisuus -You name it – Tuntinetti counts it!
– Seuraat yrityksesi työaikaa haluamallasi tasolla, työkohteittain, työtehtävittäin, projekteittain, asiakkaittain.
– Suunnittelet työvuorot ja Tuntinetti pitää huolta ettei turhia ylitöitä synny ja miehitystarpeet täyttyvät.
– Hallinnoit henkilöstön työsuhteita (kuukausi- ja tuntipalkkaiset), yhteystietoja ja osaamista, sekä asiakkaiden tietoja, toimenpiteitä ja laskutushinnastoja.
– Voit seurata myös organisaation ulkopuolisten henkilöiden työaikaa ja työtunteja. Esim. alihankkijat voivat raportoida sinulle tuntinsa Tuntinetin avulla.
– Muodostat palkka- aineiston Fennoaan – yhdellä järjestelmällä.

Tuntinetti soveltuu kaikille yrityksille

Erityisesti Tuntinetti hyödyttää yritystä, jossa tehdään paljon työvuorosuunnittelua, kirjataan työtunteja, laskutetaan ja maksetaan palkkoja tuntiperusteisesti useiden eri TESien mukaan, kuten henkilöstövuokrausalalla, hoiva-alalla ja promootiotyössä.

Tuntinettiä käyttävät organisaatiot kolmen hengen mikroyrityksistä yli 3 000 hengen organisaatioihin. Tuntinetin kustannukset ja ominaisuudet skaalautuvat kaiken kokoisille yrityksille, sekä Suomessa että ulkomailla. Käyttökielet ovat työntekijäkohtaisesti valittavissa, suomi ja englanti.