Vähemmän manuaalista työtä

Fennoa Palkat hoitaa automaattisesti tulorekisteri-ilmoittamisen, palkkamaksujen muodostamisen ja kirjanpidon tositteet, mikä mahdollistaa täsmäävyyden kirjanpidon, pankkimaksujen, tulorekisteri-ilmoitusten ja palkkalaskelmien välillä. Myös palkkojen erillisilmoitukset voi antaa Fennoa Robotin hoidettavaksi.

Automaation ja yhteiskäytön ansiosta palkanlaskijan aikaa säästyy huomattavasti ja virheiden määrä vähenee, kun palkanlaskentaohjelmalla tietojen manuaalinen syöttö ja ylimääräinen työ jäävät pois.

Palkat

Fennoa Palkat on yhteiskäyttöinen asiakkaalle ja tilitoimistolle. Palkkaperusteiden ja -tapahtumien syöttämisen voi vapaasti sopia asiakkaan ja palkanlaskijan kesken.

Työntekijä tai tiiminvetäjä voi syöttää tunnit suoraan Fennoaan. Vaihtoehtoisesti palkkatapahtumat voi tuoda tuntiseurantaohjelmasta tiedostona. Näin tietoturva varmistetaan, eikä herkkiä palkkatietoja toimiteta sähköpostitse.

Tiedot tulevat palkka-ajolle palkanlaskijan tarkistettavaksi. Palkkatapahtumat voi myös kohdistaa eri laskentakohteille.

Työntekijöiden perustiedot on mahdollista tuoda Fennoaan tiedostona. Palkkatiedot ja luontoisedut ovat helposti tallennettavissa työntekijän tietoihin. Muutokset, kuten palkankorotus, voi ajastaa etukäteen.

Verokortit voi hakea suorasiirtona Verohallinnolta vuodenvaihteessa, ja palkansaajakin voi omilla tunnuksillaan syöttää muutosverokorttinsa suoraan järjestelmään. Ohjelmaan voi määritellä etukäteen verokorttien voimassaoloajat, jolloin edelliset lakkaavat automaattisesti toimimasta ja uudet siirtyvät käyttöön. Työntekijän tietoihin jää historia käytetyistä verokorteista, ja myös työntekijän työsuhdehistoria säilyy tallessa. 

Työntekijän tietoihin voi tallentaa tietoja esimerkiksi kehityskeskusteluista. Palkanlaskija voi määritellä, ovatko tiedot myös työntekijälle näkyvissä.

Työsopimuksen voi allekirjoittaa sähköisesti ja tallentaa suoraan työntekijän tietoihin. 

Palkka-ajoihin poimitaan automaattisesti palkanlaskentaan tarvittavat tiedot sekä palkkajaksolle syötetyt palkkatapahtumat, kuten lomat, ylityöt ja tuntityöntekijän tunnit.

Palkanlaskija tarkistaa palkka-ajon ja lähettää sen asiakkaalle hyväksyttäväksi tai hyväksyy sen itse.

Hyväksynnän jälkeen:

  • Maksut muodostuvat automaattisesti ja lähtevät automaattisesti eräpäivänä maksuun
  • Kirjanpidon viennit muodostuvat automaattisesti
  • Tulorekisteri-ilmoitus lähtee automaattisesti
  • Palkkalaskelmat lähetetään työntekijöille tietoihin merkityllä tavalla työntekijälle
  • Erillisilmoitus muodostuu ja se lähetetään automaattisesti samalla, kun asiakkaalle muodostuu maksulomake työnantajasuoritusten maksua varten

Hyvien oletusasetusten, palkkalajien ja tiliöintimääritysten ansiosta Fennoa Palkat on erittäin nopea ottaa käyttöön. 

Työntekijöille on mahdollista antaa käyttöoikeudet, joilla he voivat katsoa palkkalaskelmansa ja tietonsa suoraan Fennoasta.

Palkkalaskelmat voi lähettää myös verkkopalkkana tai sähköpostilla salattuna tiedostona.

Lomalaskenta tehdään automaattisesti palkanlaskijan määrittelemien asetusten kautta ja lomapalkkavelka on selvillä tase-erinä.  

Myös työajan lyhennysvapaiden – eli tutummin pekkasten  – laskenta onnistuu Fennoalla vaivattomasti.

Fennoassa on käytettävissä Tulorekisterin tulolajikoodistoon pohjautuva valmis palkkalajikoodisto, johon on valmiiksi lisätty monia erilaisia lisäpalkkalajeja.

Myös palkanlaskija voi tehdä uusia palkkalajeja, jotka kytkeytyvät suoraan tulolajikoodistoon. Työnantajan erillisilmoitukselle haetaan tiedot kirjanpidosta, ja lähetys muodostaa ostolaskun työnantajan oma-aloitteisista veroista. Erillisilmoituksen muodostumisen ja lähetyksen voi antaa myös Fennoa Robotin hoidettavaksi.

Palkanlaskentaohjelma Fennoa

Palkanlaskentaohjelma jo laajalti käytössä

Fennoan palkanlaskentaohjelma sijoittui nuoresta iästään huolimatta hyvin Taloushallintoliiton palkkaohjelmavertailussa ja tutkimus näyttää sen olevan jo laajassa käytössä.

Ohjelmaa kehitetään yhä voimakkaasti yhdessä asiakkaiden kanssa ja tavoitteenamme on olla tälläkin saralla paras mahdollinen kumppani tilitoimistoille.

Tutustu tutkimustuloksiin

Haluatko kurkistaa Fennoan palkanlaskentaohjelmaa tarkemmin?