Hallitus

Toimitusjohtaja

Mikko Kalliovaara

Mikolla on pitkä ja kattava kokemus ohjelmistotuotannosta, pankeista, tilitoimistoista ja sähköisen taloushallinnon ratkaisuista.

Tuotekehitysjohtaja

Lasse Elfving

Lassella on lähes 20 vuoden kokemus selainpohjaisten pilvipalveluiden tuotekehityksestä, suunnittelusta, tietokannoista ja palvelimista.

Hallituksen jäsen

Heikki Juntti

Heikki on osakas pääomasijoitusyhtiö CapMan Growthin tiimissä. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus erilaisten kasvuyritysten parissa työskentelystä. Hän keskittyy teknologiayhtiöihin, sekä eri teknologian alueilla toimiviin palveluyhtiöihin.

Myynti ja markkinointi

Myyntijohtaja

Okko Vainiomäki

Myyntipäällikkö

Jussi Lehto-Rintala

Jussilla on kokemusta palvelu- ja ratkaisumyynnistä taloushallinto- ja ohjelmistoalalta. Myös pk-yrittäjän arki, taloushallinto ja tilitoimistoyhteistyö ovat tulleet Jussille erittäin tutuiksi lähes 20 vuoden yrittäjäuran aikana. Fennoalla Jussi esittelee uusille tilitoimistoasiakkaille Fennoa-palvelua ja sen tuomia hyötyjä, pyrkimyksenä pitkä ja kaikkia osapuolia hyödyttävä yhteistyö. Entisenä yrittäjänä Jussi myös jakaa mielellään hyödyllisiä vinkkejä ja kokemuksia tilitoimiston asiakkaiden näkökulmasta.

Myyntipäällikkö

Pekka Peltonen

Pekalla on vankka kokemus palvelu- ja ratkaisumyynnistä taloushallinto- ja ohjelmistoalalla. Myös pk-yritysten kirjanpito ja talousjohtamista koskeva konsultointi ovat hänelle tuttuja. Fennoalla Pekka keskustelee tilitoimistojen kanssa, esittelee ohjelmistoa ja näyttää heille konkreettisesti, kuinka ohjelmisto voi auttaa heitä tehostamaan työtään. Pekka haluaa Fennoan olevan helppokäyttöinen ja moderni työkalu tilitoimistoille pitkälle tulevaisuuteen.

Asiakaspäällikkö

Annika Soppela

Annikalla on yli 10 vuoden kokemus sähköisestä taloushallinnosta, kirjanpidoista ja tilinpäätöksistä, tilitoimistossa työskentelystä sekä asiakastyytyväisyyden varmistamisesta ja kehittämisestä.

Asiakaspäällikkö

Tapio Kakko

Tapiolla on yli 20 vuoden kokemus ERP-järjestelmistä taloushallinnon ohjelmistotaloissa sekä tilitoimistojen toiminnan kehittämisestä ohjelmistojen ja prosessien avulla. Hän on toiminut tilitoimistojen ulkopuolisena sparraajana ja tarkkailijana, mutta tehnyt myös kirjanpitoa ja palkanlaskentaa.

Asiakaspäällikkö

Hanna Mäkinen

Hannalla on noin kahdenkymmenen vuoden kokemus yritysmaailmasta. Hän on toiminut niin rahoitus- ja maksuliikenne kuin tilitoimistoalallakin. Hän on toiminut niin tilitoimiston asiakashankinnassa ja yritysten palvelukokonaisuuksien kartoittajana sekä myös itse kolmessa yrityksessä yrittäjänä. Hanna huolehtii siitä, että asiakkaat hyötyvät Fennoasta parhaalla mahdollisella tavalla ja kehittää yhteistyötä heidän kanssaan.

Asiakaspäällikkö

Terhi Rosti

Terhi on kerännyt yli 20 vuoden kokemuksensa yritysmaailmasta perintä- ja tilitoimistoaloilta. Tehtäviin on mahtunut sekä esihenkilövastuuta että monipuolisia myynnin ja markkinoinnin rooleja. Kokemusta on karttunut myös ohjelmistoalalta ohjelmiston käyttöönotoista ja asiakkaiden neuvomisesta. Nykyistä ja aiempia työtehtäviä yhdistää vahva kiinnostus asiakkaiden arkeen ja asiakkaiden tyytyväisyydestä huolehtimiseen.

Asiakaspäällikkö

Aki Lamminmäki

Akilla on useamman vuoden kokemus ohjelmistotaloista kuin myös tilitoimistossa työskentelystä. Hän on toiminut tilitoimiston asiakashankinnassa, koulutuspuolella sekä myös ohjelmistotaloissa asiakasvastaavana. Akille tärkeintä on tyytyväinen ja ohjelmistosta parhaan mahdollisen hyödyn saava asiakas.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelujohtaja

Anna Koivula

Anna toimii sovellustuen esihenkilönä. Työssään hän kehittää tuen asiakaspalvelua kohti yhteisiä tavoitteita ja entistä parempaa asiakaskokemusta. Annalla on pitkä kokemus tilitoimiston liiketoiminnan johtamisesta. Kokemusta on karttunut myös HR-tehtävistä sekä palkanlaskennasta.

Palvelupäällikkö, PHT

Maria Montonen

Marialle on karttunut vahva osaaminen kirjanpidosta ja palkkahallinnosta, kun hän on toiminut asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä sekä tilitoimistoissa että ohjelmistopuolella. Maria on toiminut myös kouluttajana sekä vastannut haastavistakin käyttöönottoprojekteista. Fennoalla Maria auttaa asiakkaita erityisesti webinaareja ja ohjevideoita tekemällä sekä kouluttamalla.

Sovellusasiantuntija

Katja Salonen

Katjalla on yli 20 vuoden kokemus taloushallinnon pilvipalveluiden kouluttamisesta, ohjeistamisesta ja kehittämisestä.

Sovellusasiantuntija

Laura Pietiläinen

Lauralla on yli kymmenen vuoden kokemus asiakaspalvelusta sekä taloushallinnon ohjelmistojen ohjeistamisesta ja sovellustuesta.

Sovellusasiantuntija

Marika Murto

Marikalla on kokemusta hyvin erilaistan alojen kirjanpidon hoitamisesta vuosien ajalta. Hänelle on tärkeää, että asiakkaat saavat asiantuntevaa ja hyvää palvelua.

Sovellusasiantuntija

Jenni Mickelsson

Jennillä on vankka kokemus taloushallinto-ohjelman sovellustuesta, monipuolista kokemusta yritysten henkilöstö- ja taloushallinnosta sekä tilitoimistosta. Jennin mielestä parasta työssä on asiakkaiden auttaminen, jotta he pääsevät jatkamaan omia töitään.

Sovellusasiantuntija

Inka Myller

Inka työskentelee sovellustuen kirjanpitotiimissä. Hänellä on lähes 10 vuoden kokemus taloushallinnon ohjelmistoista niin sovellusasiantuntijan, kouluttajan kuin projektipäällikönkin tehtävissä. Monipuolisen kokemuksen avulla Inka osaa neuvoa parhaat toimintatavat yksinkertaisesti ja selkeästi, jotta asiakas pääsee jatkamaan työtään nopeasti.

Sovellusasiantuntija

Nelli Puukko

Nellillä on työkokemusta asiakaspalvelusta sekä yrityksen sisäisestä palkanlaskennasta ja tilitoimistossa kansainvälisten asiakkaiden palkanlaskennasta. Fennoalla Nelli erikoistuu palkkakysymyksiin sovellustuessa.

Sovellusasiantuntija

Merja Tenhumäki

Sovellusasiantuntija

Veera Jokinen

Sovellusasiantuntija

Stella Suutari

Ennen Fennoaa, Stella on työskennellyt taloushallinnon ohjelmistotalossa ohjelmistoasiantuntijana. Kokemusta hänellä on mm. koulutuksista, ohjeistamisessa ja asiakassuhteiden ylläpidosta. Stella haluaa tarjota Fennoan asiakkaille asiantuntevaa ja iloista asiakaspalvelua, jotta heidän työntekonsa olisi mahdollisimman sujuvaa.

Sovellusasiantuntija

Hannele Ylisirniö

Hannele on työskennellyt laajan asiakasjoukon kanssa pk-yrityksistä kansainvälisiin pörssiyrityksiin saakka. Hän on toiminut aikaisemmin taloushallinnon ohjelmien parissa muun muassa pääkäyttäjänä tilitoimistossa sekä kouluttajana ja sovellustuessa ohjelmatoimittajan puolella. Fennoalla Hannele haluaa erityisesti tuottaa monipuolisia ohjeita ja videoita asiakkaille päivittäisen käytön tueksi.

Integraatioasiantuntija

Niko Haapa

Koulutusasiantuntija, PHT

Marjo Berg

Marjolla on pitkä työkokemus asiakaspalvelusta sekä palkanlaskennasta julkisella ja yksityisellä sektorilla. Hän on työskennellyt erityisesti työajanseurannan ja palkanlaskennan sovellusten parissa.

Koulutusasiantuntija

Tiina Tammi

Tiinalla on yli 10 vuoden kokemus erilaisista taloushallinnon tehtävistä ja ohjeistamisesta sekä sähköisestä taloushallinnosta ja kirjanpidosta.

Koulutusasiantuntija

Hanna Nevalainen

Hanna toimii Fennoalla kouluttajana. Hänellä on paljon kokemusta taloushallinnon ohjelmistojen kouluttamisesta, käyttöönotoista ja asiakaspalvelusta. Aikaisemmin hän on työskennellyt Fennoan asiakaspalvelussa kirjanpidon ja palkkojen parissa. Nyt hän haluaa kertoa asiakkaille parhaat vinkit Fennoan käyttöön liittyen.

Koulutusasiantuntija

Mirka Salminen

Mirkalla on yli 20 vuoden kokemus kouluttamisesta, koulutussuunnittelusta sekä koulutus- ja ohjemateriaalien tuottamisesta eri aloilla. Taloushallinnon ohjelmistojen parissa hän on työskennellyt yli 10 vuotta. Mirkalle on tärkeää, että asiakkaat löytävät tarvitsemansa avun ohjelmien käyttämiseen helposti ja nopeasti, jotta haastavakin työ etenisi sujuvasti.

Koulutusasiantuntija, KLT

Ida Ketola

Ida toimii Fennoalla kouluttajana. Idalla on vahva osaaminen kirjanpidosta ja hän on toiminut aiemmin ohjelmistoasiantuntijana, kouluttajana sekä pääkäyttäjänä tilitoimistossa.

Kehitys

Tuotekehitysjohtaja

Lasse Elfving

Lassella on lähes 20 vuoden kokemus selainpohjaisten pilvipalveluiden tuotekehityksestä, suunnittelusta, tietokannoista ja palvelimista.

Tuotepäällikkö, KLT

Anna Manninen

Anna keskittyy Fennoalla kirjanpito-osion kehittämiseen ja kuuntelee tarkalla korvalla niin alan, asiakkaiden kuin viranomaisten tarpeita. Anna on tullut Fennoalle taloushallintomaailmasta ja omaa näin taustan mm. kirjanpitäjän sekä controllerin tehtävistä. Nykyisin hän omien sanojen mukaan vielä ”harrastaa kirjanpitoa”, jotta itse käytännön tekeminen ei täysin unohtuisi

Tuotepäällikkö

Sami Löfman

Sami vastaa Fennoalla palvelun Osto- ja myyntilasku sekä pankkiprosessien tuotehallinnasta. Hän käy läpi kehitystoiveita yhdessä asiakkaiden kanssa, seuraa aktiivisesti tulevaisuuden muutoksia ja tarpeita sidosryhmä tapaamisissa.

Samille on työhistoriassa kertynyt vahva osaaminen pankkien maksuliikkeen ja verkkolaskujen mahdollistamasta automaatiosta.

Tuotepäällikkö

Sirpa Törmänen

Sirpa on Fennoassa mahdollistaakseen sinulle, tilitoimistolainen, asiakkainesi helpon taloushallinnon ajasta ja paikasta riippumatta. Sinun tarpeitasi kuunnellen ja yhteistyössä muiden fennoalaisten kanssa hän on rakentamassa tulevaisuuden taloushallintoa, jotta sinulle jää enemmän aikaa keskustella asiakkaittesi kanssa heidän talouteensa liittyvistä asioista. Aiemmin Sirpa on osallistunut useiden ohjelmien kehittämiseen, testaamiseen sekä kouluttamiseen ja hänellä on kokemusta myös taloushallinnon eri osa-alueista.

Ohjelmistosuunnittelija

Henry Flink

Henry on suunnitellut ja toteuttanut taloushallinon ohjelmistoja jo yli vuosikymmenen ajan. Kokemusta on käyttöliittymien toteutuksesta aina palvelinten ylläpitoon. Työssään hän haluaa tuoda asiakkaille huolettoman ympäristön, joka tukee päivittäistä työntekoa.

Ohjelmistosuunnittelija

Marco Laine

Marcolla on yli 10 vuoden kokemus suorituskykyisten ja selainpohjaisten pilvipalveluiden suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta.

Ohjelmistosuunnittelija

Ville Koivukangas

Villellä on vahva tausta ohjelmistokehityksestä erilaisten projektien parissa. Ennen Fennoalle siirtymistä Ville työskenteli asiakasprojekteissa vaihtelevilla teknologia-stackeilla. Fennoalla fokus on verkkosovelluksen kehityksessä, palvelimien ylläpidossa ja viime aikoina mobiilisovelluksen serverikehityksessä. Ville haluaa tuoda Fennoan asiakkaille toimivan, stabiilin ja turvallisen alustan.

Ohjelmistosuunnittelija

Hannu Uskelin

Hannulla on pitkä ja monipuolinen kokemus mainostoimistoalalta muun muassa verkkosivustoprojekteista ja tietohallinnosta.

Ohjelmistosuunnittelija

Tero Karhapää

Terolla on lähes kymmenen vuoden kokemus ohjelmistokehityksestä. Teron vahvinta osaamisaluetta ovat integraatiot ja tietokannat, mutta hänellä on kokemusta myös testausautomaatiosta.

Ohjelmistosuunnittelija

Ulla Nuojua

Ullalla on kokemusta selainpohjaisten räätälöityjen toiminnanohjausjärjestelmien suunnittelusta ja ohjelmoinnista lähes 15 vuotta. Edellisessä työssään mm. suunnitteli ja toteutti asiakkaan kanssa kevytyrittäjien laskutusjärjestelmän. Ulla on kiinnostunut myös käyttöliittymän kehittämisestä ja haluaakin parantaa Fennoan asiakkaiden käyttökokemusta.

Ohjelmistosuunnittelija

Joni Pääkkö

Ohjelmistosuunnittelija

Tommi Eskelinen

Ohjelmistosuunnittelija

Laura Ruotsalainen

Laadunvarmistuspäällikkö

Reetta Lampén

Reetta huolehtii Fennoa-ohjelmiston ja mobiilin manuaalitestauksesta sekä laadunvarmistustiimin vetämisestä. Hän myös varmistaa, että testaus ja laadunvarmistus ovat Fennoalla kunnossa ja että ne kehittyvät jatkuvasti. Ennen Fennoaa Reetta on kerryttänyt kokemusta monenlaisista tehtävistä tilitoimistoissa, sekä pääkäyttäjätason osaamista erilaisista taloushallinnon järjestelmistä.

Testiautomaatiokehittäjä

Hannu Jalonen

Hannu kehittää ja ylläpitää automaatiotestausta Fennoalla. Testiautomaation tavoitteena on nopeuttaa tuotekehitystä ja tuoda tietoa sovelluksen laadusta. Toimenkuvaan kuuluu laadunvarmistusprosessin kehittäminen läheisessä yhteistyössä muiden fennoalaisten kanssa. Takana on pitkä työkokemus useiden ohjelmistoyritysten erilaisista projekteista ja laadunvarmistuksen tehtävistä.

Testiautomaatiokehittäjä

Jaakko Salminen

Ulkopuolinen konsultti

Antti Halla

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöpäällikkö

Noora Pyymäki