Fennoa Oy

Hallitus

Mikko Kalliovaara

Toimitusjohtaja / Partner

Mikolla on pitkä ja kattava kokemus ohjelmistotuotannosta, pankeista, tilitoimistoista ja sähköisen taloushallinnon ratkaisuista.

Lasse Elfving

Tuotekehitysjohtaja / Partner

Lassella on lähes 20 vuoden kokemus selainpohjaisten pilvipalveluiden tuotekehityksestä, suunnittelusta, tietokannoista ja palvelimista.

Heikki Juntti

Hallituksen jäsen

Heikki on osakas pääomasijoitusyhtiö CapMan Growthin tiimissä. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus erilaisten kasvuyritysten parissa työskentelystä. Hän keskittyy teknologiayhtiöihin, sekä eri teknologian alueilla toimiviin palveluyhtiöihin.

Myynti ja markkinointi

Juhana Heikkilä

Myyntijohtaja / Partner

040-515 2000

Juhanalla on yli 20 vuoden kokemus palvelu- ja ratkaisumyynnistä taloushallinto- ja ohjelmistoalalla. Hän on toiminut myös tilitoimistoyrittäjänä.

Jussi Lehto-Rintala

Myyntipäällikkö

044-5163396

Jussilla on kokemusta palvelu- ja ratkaisumyynnistä taloushallinto- ja ohjelmistoalalta. Myös pk-yrittäjän taloushallinto ja tilitoimistoyhteistyö ovat tulleet Jussille tutuiksi lähes 20 vuoden yrittäjäuran aikana.

Pekka Peltonen

Myyntipäällikkö

044-0412906

Pekalla on vankka kokemus palvelu- ja ratkaisumyynnistä taloushallinto- ja ohjelmistoalalla. Myös pk-yritysten kirjanpito ja talousjohtamista koskeva konsultointi ovat hänelle tuttuja. Fennoalla Pekka keskustelee tilitoimistojen kanssa, esittelee ohjelmistoa ja näyttää heille konkreettisesti, kuinka ohjelmisto voi auttaa heitä tehostamaan työtään. Pekka haluaa Fennoan olevan helppokäyttöinen ja moderni työkalu tilitoimistoille pitkälle tulevaisuuteen.

Annika Soppela

Asiakaspäällikkö

040-725 7407

Annikalla on yli 10 vuoden kokemus sähköisestä taloushallinnosta, kirjanpidoista ja tilinpäätöksistä, tilitoimistossa työskentelystä sekä asiakastyytyväisyyden varmistamisesta ja kehittämisestä.

Tapio Kakko

Asiakaspäällikkö

040-450 9713

Tapiolla on yli 20 vuoden kokemus ERP-järjestelmistä taloushallinnon ohjelmistotaloissa sekä tilitoimistojen toiminnan kehittämisestä ohjelmistojen ja prosessien avulla. Hän on toiminut tilitoimistojen ulkopuolisena sparraajana ja tarkkailijana, mutta tehnyt myös kirjanpitoa ja palkanlaskentaa.

Hanna Mäkinen

Asiakaspäällikkö

Hannalla on noin kahdenkymmenen vuoden kokemus yritysmaailmasta. Hän on toiminut niin rahoitus- ja maksuliikenne kuin tilitoimistoalallakin. Hän on toiminut niin tilitoimiston asiakashankinnassa ja yritysten palvelukokonaisuuksien kartoittajana sekä myös itse kolmessa yrityksessä yrittäjänä. Hanna huolehtii siitä, että asiakkaat hyötyvät Fennoasta parhaalla mahdollisella tavalla ja kehittää yhteistyötä heidän kanssaan.

Anne Rannanvirta

Asiakaspäällikkö

050 505 1875

Annella on koko työuran mittainen kokemus niin myynnistä kuin asiakkuuksien hoidosta sekä 10-vuoden kokemus yrittäjyydestä. Hän on toiminut useamman vuoden myös taloushallinto-ohjelmiston parissa niin yritys- kuin tilitoimistokentässä. Annella on halu pitää Fennoan asiakkaat tyytyväisinä Fennoan käyttöön sekä auttaa kehittämään Fennoaa yhdessä asiakkaiden toiveista.

Mari Oksanen

Markkinointipäällikkö

040-7177869

Mari on tullut Fennoalle kasvattamaan yrityksen ja Fennoan tuotteen tunnettuutta, jotta yhä useampi tilitoimisto ja yritys löytäisi aidosti helppokäyttöisen ja tulevaisuuden tarpeisiin vastaavan taloushallinto-ohjelmiston pariin. Marilla on laajaa kokemusta markkinoinnin tehtävistä jo 15 vuoden ajalta mm. brändin rakentamisen, sisältömarkkinoinnin ja asiakasviestinnän alueilta.

Asiakaspalvelu

Mikko Kalliovaara

Toimitusjohtaja / Partner

Mikolla on pitkä ja kattava kokemus ohjelmistotuotannosta, pankeista, tilitoimistoista ja sähköisen taloushallinnon ratkaisuista.

Katja Salonen

Asiakaspalvelupäällikkö

Katjalla on yli 20 vuoden kokemus taloushallinnon pilvipalveluiden kouluttamisesta, ohjeistamisesta ja kehittämisestä.

Sirpa Törmänen

Tuotepäällikkö

Sirpa on Fennoassa mahdollistaakseen sinulle, tilitoimistolainen, asiakkainesi helpon taloushallinnon ajasta ja paikasta riippumatta. Sinun tarpeitasi kuunnellen ja yhteistyössä muiden fennoalaisten kanssa hän on rakentamassa tulevaisuuden taloushallintoa, jotta sinulle jää enemmän aikaa keskustella asiakkaittesi kanssa heidän talouteensa liittyvistä asioista. Aiemmin Sirpa on osallistunut useiden ohjelmien kehittämiseen, testaamiseen sekä kouluttamiseen ja hänellä on kokemusta myös taloushallinnon eri osa-alueista.

Anna Manninen

Tuotepäällikkö, KLT

Anna on toiminut aiemmin muun muassa kirjanpitäjän ja controllerin työtehtävissä. Hänellä on kokemusta useista alalla käytettävistä järjestelmistä sekä niihin liittyvistä kehitys- ja vaihtoprojekteista.

Sami Löfman

Tuotepäällikkö

Samilla on yli 20 vuoden kokemus projektien ja asiakaspalvelun vetämisestä, pankeista sekä verkkolasku- ja maksuliikenteestä.

Tiina Tammi

Sovellusasiantuntija

Tiinalla on yli 10 vuoden kokemus erilaisista taloushallinnon tehtävistä ja ohjeistamisesta sekä sähköisestä taloushallinnosta ja kirjanpidosta.

Laura Pietiläinen

Sovellusasiantuntija

Lauralla on yli kymmenen vuoden kokemus asiakaspalvelusta sekä taloushallinnon ohjelmistojen ohjeistamisesta ja sovellustuesta.

Hannele Ylisirniö

Sovellusasiantuntija

Hannele on työskennellyt laajan asiakasjoukon kanssa pk-yrityksistä kansainvälisiin pörssiyrityksiin saakka. Hän on toiminut aikaisemmin taloushallinnon ohjelmien parissa muun muassa pääkäyttäjänä tilitoimistossa sekä kouluttajana ja sovellustuessa ohjelmatoimittajan puolella. Fennoalla Hannele haluaa erityisesti tuottaa monipuolisia ohjeita ja videoita asiakkaille päivittäisen käytön tueksi.

Maria Montonen

Sovellusasiantuntija, PHT

Marialle on karttunut vahva osaaminen kirjanpidosta ja palkkahallinnosta, kun hän on toiminut asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä sekä tilitoimistoissa että ohjelmistopuolella. Maria on toiminut myös kouluttajana sekä vastannut haastavistakin käyttöönottoprojekteista. Fennoalla Maria auttaa asiakkaita erityisesti webinaareja ja ohjevideoita tekemällä sekä kouluttamalla.

Marjo Berg

Sovellusasiantuntija

Marjolla on pitkä työkokemus asiakaspalvelusta sekä palkanlaskennasta julkisella ja yksityisellä sektorilla. Hän on työskennellyt erityisesti työajanseurannan ja palkanlaskennan sovellusten parissa.

Laura Ruotsalainen

Sovellusasiantuntija

Hanna Nevalainen

Sovellusasiantuntija

Stella Suutari

Sovellusasiantuntija

Niko Haapa

Kehitys

Lasse Elfving

Tuotekehitysjohtaja / Partner

Lassella on lähes 20 vuoden kokemus selainpohjaisten pilvipalveluiden tuotekehityksestä, suunnittelusta, tietokannoista ja palvelimista.

Henry Flink

Ohjelmistosuunnittelija / Partner

Henryllä on yli 10 vuoden kokemus taloushallinnon selainsovellusten kehittämisestä ja suunnittelusta. Henryn vahvaa osaamista ovat myös tietokannat ja palvelimet.

Marco Laine

Ohjelmistosuunnittelija / Partner

Marcolla on yli 10 vuoden kokemus suorituskykyisten ja selainpohjaisten pilvipalveluiden suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta.

Ville Koivukangas

Ohjelmistosuunnittelija

Villellä on vahva tausta ohjelmistokehityksestä erilaisten projektien parissa. Ennen Fennoalle siirtymistä Ville työskenteli asiakasprojekteissa vaihtelevilla teknologia-stackeilla. Fennoalla fokus on verkkosovelluksen kehityksessä, palvelimien ylläpidossa ja viime aikoina mobiilisovelluksen serverikehityksessä. Ville haluaa tuoda Fennoan asiakkaille toimivan, stabiilin ja turvallisen alustan.

Hannu Uskelin

Ohjelmistosuunnittelija

Hannulla on pitkä ja monipuolinen kokemus mainostoimistoalalta muun muassa verkkosivustoprojekteista ja tietohallinnosta.

Tero Karhapää

Ohjelmistosuunnittelija

Terolla on lähes kymmenen vuoden kokemus ohjelmistokehityksestä. Teron vahvinta osaamisaluetta ovat integraatiot ja tietokannat, mutta hänellä on kokemusta myös testausautomaatiosta.

Ulla Nuojua

Ohjelmistosuunnittelija

Ullalla on kokemusta selainpohjaisten räätälöityjen toiminnanohjausjärjestelmien sunnittelusta ja ohjelmoinnista lähes 15 vuotta. Edellisessä työssään mm. suunnitteli ja toteutti asiakkaan kanssa kevytyrittäjien laskutusjärjestelmän. Ulla on kiinnostunut myös käyttöliittymän kehittämisestä ja haluaakin parantaa Fennoan asiakkaiden käyttökokemusta.

Joni Pääkkö

Ohjelmistosuunnittelija

Tommi Eskelinen

Ohjelmistosuunnittelija

Reetta Lampén

Ohjelmisto- ja testausasiantuntija

Reetta on toiminut aiemmin monipuolisissa taloushallinnon tehtävissä tilitoimistoissa. Hänellä on vahvaa kokemusta useista taloushallinnon järjestelmistä ja niihin liittyvistä projekteista.

Hannu Jalonen

Testiautomaatiokehittäjä

Hannu kehittää ja ylläpitää automaatiotestausta Fennoalla. Testiautomaation tavoitteena on nopeuttaa tuotekehitystä ja tuoda tietoa sovelluksen laadusta. Toimenkuvaan kuuluu laadunvarmistusprosessin kehittäminen läheisessä yhteistyössä muiden fennoalaisten kanssa. Takana on pitkä työkokemus useiden ohjelmistoyritysten erilaisista projekteista ja laadunvarmistuksen tehtävistä.

Antti Halla

Ulkopuolinen konsultti