Fennoa Oy

Hallitus

Mikko Kalliovaara

Toimitusjohtaja / Partner

Mikolla on pitkä ja kattava kokemus ohjelmistotuotannosta, pankeista, tilitoimistoista ja sähköisen taloushallinnon ratkaisuista.

Lasse Elfving

Tuotekehitysjohtaja / Partner

Lassella on lähes 20 vuoden kokemus selainpohjaisten pilvipalveluiden tuotekehityksestä, suunnittelusta, tietokannoista ja palvelimista.

Juhana Heikkilä

Myyntijohtaja / Partner

Juhanalla on yli 20 vuoden kokemus palvelu- ja ratkaisumyynnistä taloushallinto- ja ohjelmistoalalla. Hän on toiminut myös tilitoimistoyrittäjänä.

Olli Malmivaara

Hallituksen jäsen / Partner

Ollilla on 25 vuoden kokemus yrittäjänä toimimisesta taloushallinnon ohjelmistojen alalta. Nykyisin hän on hallitusammattilainen ja bisnesenkeli.

Myynti ja markkinointi

Juhana Heikkilä

Myyntijohtaja / Partner

040-515 2000

Juhanalla on yli 20 vuoden kokemus palvelu- ja ratkaisumyynnistä taloushallinto- ja ohjelmistoalalla. Hän on toiminut myös tilitoimistoyrittäjänä.

Jussi Lehto-Rintala

Myyntipäällikkö

044-5163396

Jussilla on kokemusta palvelu- ja ratkaisumyynnistä taloushallinto- ja ohjelmistoalalta. Myös pk-yrittäjän taloushallinto ja tilitoimistoyhteistyö ovat tulleet Jussille tutuiksi lähes 20 vuoden yrittäjäuran aikana.

Pekka Peltonen

Myyntipäällikkö

044-0412906

Pekalla on vankka kokemus palvelu- ja ratkaisumyynnistä taloushallinto- ja ohjelmistoalalla. Myös pk-yritysten kirjanpito ja talousjohtamista koskeva konsultointi ovat hänelle tuttuja.

Annika Soppela

Asiakaspäällikkö

040-725 7407

Annikalla on yli 10 vuoden kokemus sähköisestä taloushallinnosta, kirjanpidoista ja tilinpäätöksistä, tilitoimistossa työskentelystä sekä asiakastyytyväisyyden varmistamisesta ja kehittämisestä.

Tapio Kakko

Asiakaspäällikkö

040-450 9713

Tapiolla on yli 20 vuoden kokemus ERP-järjestelmistä taloushallinnon ohjelmistotaloissa sekä tilitoimistojen toiminnan kehittämisestä ohjelmistojen ja prosessien avulla. Hän on toiminut tilitoimistojen ulkopuolisena sparraajana ja tarkkailijana, mutta tehnyt myös kirjanpitoa ja palkanlaskentaa.

Asiakaspalvelu

Mikko Kalliovaara

Toimitusjohtaja / Partner

Mikolla on pitkä ja kattava kokemus ohjelmistotuotannosta, pankeista, tilitoimistoista ja sähköisen taloushallinnon ratkaisuista.

Katja Salonen

Asiakaspalvelupäällikkö

Katjalla on yli 20 vuoden kokemus taloushallinnon pilvipalveluiden kouluttamisesta, ohjeistamisesta ja kehittämisestä.

Sirpa Törmänen

Tuotepäällikkö

Sirpalla on yli 20 vuoden kokemus sovellusten ja liiketoimintaprosessien kehittämisestä, testaamisesta ja kouluttamisesta. Sirpalla on kokemusta myös taloushallinnon eri osa-alueista.

Tiina Tammi

Sovellusasiantuntija

Tiinalla on yli 10 vuoden kokemus erilaisista taloushallinnon tehtävistä ja ohjeistamisesta sekä sähköisestä taloushallinnosta ja kirjanpidosta.

Anna Manninen

Sovellusasiantuntija

Anna on toiminut aiemmin muun muassa kirjanpitäjän ja controllerin työtehtävissä. Hänellä on kokemusta useista alalla käytettävistä järjestelmistä sekä niihin liittyvistä kehitys- ja vaihtoprojekteista.

Laura Pietiläinen

Sovellusasiantuntija

Lauralla on yli kymmenen vuoden kokemus asiakaspalvelusta sekä taloushallinnon ohjelmistojen ohjeistamisesta ja sovellustuesta.

Hannele Ylisirniö

Sovellusasiantuntija

Hannele on työskennellyt laajan asiakasjoukon kanssa pk-yrityksistä kansainvälisiin pörssiyrityksiin saakka. Hän on toiminut aikaisemmin taloushallinnon ohjelmien parissa pääkäyttäjänä, sovellustuessa ja kouluttajana.

Maria Montonen

Sovellusasiantuntija

Maria on työskennellyt aiemmin monipuolisissa talous- ja palkkahallinnon tehtävissä tilitoimistoissa ja ohjelmistotaloissa. Hänelle on kertynyt kokemusta paitsi palkanlaskennasta ja kirjanpidosta, myös kouluttamisesta, ohjeistamisesta, käyttöönotoista ja käytön tukemisesta.

Marjo Berg

Sovellusasiantuntija

Marjolla on pitkä työkokemus asiakaspalvelusta sekä palkanlaskennasta julkisella ja yksityisellä sektorilla. Hän on työskennellyt erityisesti työajanseurannan ja palkanlaskennan sovellusten parissa.

Kehitys

Lasse Elfving

Tuotekehitysjohtaja / Partner

Lassella on lähes 20 vuoden kokemus selainpohjaisten pilvipalveluiden tuotekehityksestä, suunnittelusta, tietokannoista ja palvelimista.

Sami Löfman

Laadunvarmistuspäällikkö / Partner

Samilla on yli 20 vuoden kokemus projektien ja asiakaspalvelun vetämisestä, pankeista sekä verkkolasku- ja maksuliikenteestä.

Henry Flink

Ohjelmistosuunnittelija / Partner

Henryllä on yli 10 vuoden kokemus taloushallinnon selainsovellusten kehittämisestä ja suunnittelusta. Henryn vahvaa osaamista ovat myös tietokannat ja palvelimet.

Marco Laine

Ohjelmistosuunnittelija / Partner

Marcolla on yli 10 vuoden kokemus suorituskykyisten ja selainpohjaisten pilvipalveluiden suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta.

Ville Koivukangas

Ohjelmistosuunnittelija

Villellä on vahvaa osaamista erilaisissa teknologioissa web- ja rajapintakehityksessä. Myös modernit mobiilikehitysteknologiat ovat Villen osaamisaluetta.

Hannu Uskelin

Ohjelmistosuunnittelija

Hannulla on pitkä ja monipuolinen kokemus mainostoimistoalalta muun muassa verkkosivustoprojekteista ja tietohallinnosta.

Tero Karhapää

Ohjelmistosuunnittelija

Terolla on lähes kymmenen vuoden kokemus ohjelmistokehityksestä. Teron vahvinta osaamisaluetta ovat integraatiot ja tietokannat, mutta hänellä on kokemusta myös testausautomaatiosta.

Reetta Lampén

Ohjelmisto- ja testausasiantuntija

Reetta on toiminut aiemmin monipuolisissa taloushallinnon tehtävissä tilitoimistoissa. Hänellä on vahvaa kokemusta useista taloushallinnon järjestelmistä ja niihin liittyvistä projekteista.

Hannu Jalonen

Testiautomaatiokehittäjä

Hannulla on takanaan lähes 20 vuoden työkokemus useiden ohjelmistoyritysten erilaisista projekteista ja laadunvarmistuksen tehtävistä. Ennen Fennoaa hän on työskennellyt myös verkkomaksujen parissa.