Jälleen erinomaisia Fennoa-uutisia – asiakkaamme ovat edelleen erittäin tyytyväisiä yritykseemme ja ohjelmistoomme! Näin käy ilmi Innolinkin kanssa toteutetusta asiakastutkimuksesta, jonka mukaan suurin osa vastaajista uskoo Fennoan olevan markkinoiden paras ohjelmisto. Lähes kaikki vastaajat myös kertovat suosittelevansa Fennoaa hyvin todennäköisesti. Hyvien tulosten lisäksi saamamme arvokas palaute tukee tavoitettamme kehittyä jatkuvasti paremmaksi.

Me Fennoalla uskomme siihen, että pelkkä helppouden lupaaminen ei riitä. Helppous pitää todistaa – ja toimintoja kehittää jatkuvasti. Se onnistuu parhaiten yhdessä.

Innolinkin kanssa yhteistyössä toteutetun asiakastutkimuksen avulla halusimme selvittää, missä olemme asiakkaidemme mielestä onnistuneet sekä missä asioissa nähdään olevan kehittämisen tarpeita.

Tutkimus toteutettiin sähköisen kyselyn avulla lokakuussa 2021. Tutkimuksen lähes 450 vastaajaa ovat Fennoan asiakkaita ja tilitoimistojen työntekijöitä. Fennoan ohjelmistoa ja toimintaa tarkasteltiin usean eri kategorian kautta, joihin lukeutuvat muun muassa toiminnan onnistuminen, tuen onnistuminen, suosittelun todennäköisyys ja kehittyminen.

Tulokset olivat kaikissa kategorioissa erinomaisia. Tutkimuksen perusteella spontaanit mielikuvat Fennoasta ovat vain positiivisia. Tuloksista käy ilmi, että 79 prosenttia vastaajista kokee Fennoan olevan markkinoiden paras ohjelmisto, ja jopa 97 prosenttia kaikista vastaajista valitsisi Fennoan palvelut käyttöönsä uudelleen.

Lisäksi saatu NPS eli suositteluindeksi on 60, jonka perusteella vastaajat suosittelevat Fennoaa erittäin todennäköisesti. NPS eli Net Promoter Score on mittari, jonka avulla tarkastellaan asiakasuskollisuutta.

Osa tutkimukseen vastanneista Fennoan asiakkaista antoi myös hyviä kehitysehdotuksia avoimissa kysymyksissä. Teemme jatkuvasti töitä Fennoan kokonaisratkaisun parantamiseksi asiakkaidemme tarpeiden mukaan, ja siksi tutustumme huomioihin huolellisesti.

Haluamme kiittää asiakkaitamme onnistuneesta tutkimuksesta. Teetämme asiakaskyselyitä tasaisin väliajoin, jotta voimme varmistaa palveluidemme korkean laadun. Yhteistyön avulla voimme olla tulevaisuudessa yhä parempia.

Lue lisää tutkimuksesta!

Uusimmat blogiartikkelit